zaterdag 22 juli 2017

J.F. Helmers -- De Elyzeesche velden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


dbnl
wikipedia
wat gedichten
nog wat gedichten

De Elyzeese velden
(fragment uit: De Hollandsche natie)

Een zuivre lucht kleedt hier met purperglans de velden,
Een zachte rozengeur golft over 't jeugdig land,
Met lauwerbossen en gewijde mirth beplant.
Hier groeit onsterflijk ooft aan dikgezwollen trossen,
Het zilver beekje glijdt door eeuwig groene bossen,
Omzoomd met bloemen, die zich spieglen in 't kristal:
Een andre zon beschijnt dit zalig zielendal,
Wier zachte stralen door de olijvenblaadren zweven,
En ongevergd aan de aard haar schatten op doen geven!
Der jaargetijden loop is nimmer hier bekend,
Elk drinkt hier in de vreugd der altijd schone lent;
Ja de aard van alles is hier eeuwig, onverderflijk,
't Is alles hier genot, en dat genot onsterflijk.

J.F. Helmers (1767-1813)

• Het Elyzeeste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 21 juli 2017

René de Clercq -- België bovenal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


genootschap
dbnl
wikipedia
gedichten
gezongen• Vandaag Nationale feestdag in België.België bovenal

Midden groote landen
ligt ons kleine land,
als in gouden randen
echte diamant.
Hooge boomen,
blijde stroomen,
duin en zee, en berg en dal;
werklijkheid der zoetste droomen:
België, België bovenal!

Over vlas en koren,
hoeve en lindetop,
schiet een spitse toren
scherp ten hemel op:
Bijlen, zagen,
hamerslagen,
weefgetouwen, vlegelval;
en, na 't werk, de kermisdagen!
België's dorpen bovenal!

Open gaan de steden
in een grootschen groei,
prat op mooi verleden,
prat op huidgen bloei:
Ronde schouwen,
praalgebouwen,
huizen, hoven, liefgetal!
Vroede mannen, vrome vrouwen!
België's steden bovenal!

Laat de vreemden loven
vreemde zede en aard:
't vaderland gaat boven
alle land der aard.
Eigen wegen,
eigen zegen;
geen, die 't ooit verleeren zal!
Fier vooruit, en, overlegen,
Belgen! België bovenal!


René De Clercq (1877-1932)

• Het bovenalste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 19 juli 2017

Wiel Kusters -- Naturaleza muerta & Verstervend huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

weblog
wikipedia
dbnl
schrijversinfo
nog een gedicht
en nog een• Twee gedichten uit Leesjongen, de onlangs verschenen verzamelde gedichten (met cd met voorgelezen gedichten) van Wiel Kusters.Naturaleza muerta

Soms als ik denk aan hoe de dood zal zijn
zie ik het pad van stenen in de beek
die zonder water stroomde, witte lijn
waarnaar ik in de middaghitte keek.

Van steen naar steen geleid kijk ik omhoog
naar hellingen rondom, het steile groen
dat onbegaanbaar is, maar minder droog.
En dan de vraag hoe ik die twee verzoen.

Ik zie de stenen in hun stilstand aan.
Voel hoe de zon dan diep in mij bereikt
de witte gladheid van hun koel bestaan.

Hoe het vergaan voorgoed geweken lijkt.
Een pad dat nu al jaren in mij daalt,
maar niet dan na mijn dood naar water taalt.


*


Verstervend huis

Geen water, geen licht meer, geen kachel
die brandt, geen mens die gaande verbanden sticht
tussen de leeg gehaalde kamers, de brievenbus
ontruimt en zich iets anders herinnert dan dat
het geheugen doven wil nu het zo dodelijk
verlangt naar de dag van het vroegste behang,
het eerste bed, de tafel herhaalt van het ouderlijk huis,
maar waar zijn de stoelen? Lege ramen

staren de straat tot bedaren waar niemand huilt,
zozeer verruild al dit huis met zijn mensen voor elders
nu zijn laatste bewoonster is weggegaan, blos op de wangen,
niet langer meer hield van de hoop dat in dit huis alles, alles
in dit huis, daarbuiten niets.


Wiel Kusters (1947)

• Het wielste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 18 juli 2017

Maria Tesselschade Roemers Visscher -- Wilde zangster

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
literatuurgeschiedenis
dbnl
vrouwenlexicon• Tot 29 oktober: tentoonstelling over Maria Tesselschade Roemers Visscher.Wilde zangster

Prijst vrij de nachtegaal,
Als hij u menigmaal
Verlust, en schatert uit:
Een zingend vedertje en een gewiekt geluid,
Wiens kwinkeleren zoet
De oren luisteren doet
Gauw, na het tiereliertje
Der vlugge luchtigheid, van 't olijk vrolijk diertje.
Wiens tjilpend schril geluid
Gelijk een orgel fluit,
Veel losse toontjes speelt;
En met een tong alleen, als duizend tongen kweelt.
Zijn hoog' en lage zwier,
Met liefelijk getier,
Van 't helle schelle zoetje,
Vermeestert al 't gezang van 't zingend' springend' goedje.
Een diertje, wiens gelaat
In zeldzaamheid bestaat:
Omdat het niet en heeft
Als zang, die maar een maand in 't ganse jaar en leeft.
Maar 't meeste wonder, dat
Zijn roem ooit heeft gehad,
Is, dat zo kleine leden
Herbergen zulk een kracht van die luidruchtigheden.


Maria Tesselschade Roemers Visscher (1591-1649)

• Het getesselste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 17 juli 2017

Peggy Verzett -- Ik ben het gras en lig in de zon

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


querido
website
dbnl
• Peggy Verzett is een van de dichters in het allerlaatste nummer van Tortuca.
Ik ben het gras en lig in de zon

en sta op het punt om
een zonsopgang op te slaan onder 4 tiktakpoten (zo’n kwartet)
kniel als niemand ziet lig ik op het geduld van een anoniem kanaal
hoe m’n liggende duur lijkt uitgestald maar
drijft in niets, geen onderwerpen, in te vullen water
zo nietig
kniel ik voor doden en ongeborenen, bewaren

m’n zelfportret draagt een mand
op de plek van de mond
een briesje ontvreemd
ik lijk niet op een spreker, verberg niet de woorden
Gobi woestijn is Gobi is straaljager
en het fijne beraam zich dan pas tegen
de droge Erewoorden aan
de liggende anatomie die ik altijd bij me heb
ten geringste van een ervaring

hu hu de peluw sluit
hang dit gedeelte van ‘t gedicht als een briesje aan een spijker
rei rei ministers dragen regen op een speld
ieder grassprietje gehouden
aan ’n eigen drinkende gladde maag en
ree ree, zie: m’n overzichtelijke groene vlak doet
alsof er iets wacht, breng aan snel een vacht
met een poot
nu aan een instinct


Peggy Verzett (1958)

• Het wammigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacob Israël de Haan -- Kwatrijnen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


bloemlezinkje
dbnl
wikipedia
iisgJeruzalem.

De stem van Jeruzalem: door de dagen
Roept Jeruzalem, door den donkren nacht.
Als Moeder troost, wanneer haar zonen klagen,
Zóó troost die Stad der Steden onze klacht.


Londen.

Maar de stem van Londen. In u verloren
Valt elke schoone stem. Eén wild geweld.
Boven de lucht, onder den weg, de sporen
Waarlangs het leven naar den afgrond snelt.


Rome.

De Eeuwige Stad. O, Lied, wat is er eeuwig?
Van Rome naar Jeruzalem reisde ik
Langs zeeën diep en bergen bar en sneeuwig:
Ik vond niets eeuwig dan het oogenblik.


Napels.

Hier voel ik weer het lieve leven lichter
En vindt mijn hart, van wroeging vrij, weer vreugd.
Hier ben ik weer de onbekommerde Dichter
Van zon en zee, van jok en jeugd.


Aan Frederik van Eeden.

O, Vriend, dragen uw dagen zwaar in 't Noorden,
Van droevig werk en wrange zorgen.
Hier bloeit Napels langs zijn ruischende boorden
En is er zon vanaf den morgen.


Jacob Israël de Haan (1881-1924)
uit: Kwatrijnen (1924)

• Het trippelvoetigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 14 juli 2017

Maurits Mok -- Kwatrijnen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
dbnl
schrijversinfo
npe
joodse bibliotheekKwatrijnen

Geen meening heb ik en niets houdt mij vast,
mijzelf vertrouw ik niet en op den tast
ga ik de uren door - er is geen weten,
geen aflaten; de wereld is een last.

De woorden loopen toonloos uit mijn mond,
de uren gaan den etmaal altijd rond,
er wordt geleefd, gestreden en gestorven;
geen die hierin een richt- en steunpunt vond.

Dit hart wordt door de dagen murw geslagen,
de duisternis ziet aan met stomme vragen.
Waar is de stem van God die tot mij roept,
als ik hem vind, hoe zal ik hem verdragen?

Goede momenten en rumoerig zwerven,
om leegte na leegte te verwerven,
geheimen die de wereld in zich draagt,
verraadseld leven, somberdonker sterven.

Stil zijn en niets willen zeggen,
de uren die aanschrijden en zich leggen,
alles in tijd, in vlakte en tot dood,
de wereld is te meesterloos, te groot.


Maurits Mok (1907-1989)

• Het trippelvoetigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Han G. Hoekstra -- Kwatrijnen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
muurgedicht
biografie

Kwatrijnen

Zoolang de oorlog, dwars door zijn alarmen,
Gedoogt dat wij ons aan elkander warmen,
Zal ik het leven niet verbeteren,
Vanavond wil ik slapen in uw armen.

*

Ik zie mijn hand, zij zal mij eens begeven.
Ik zie het zonlicht op het water beven.
Ik hoor de stem, die mij het liefste is.
Ik schrijf: een snel, smal randschrift op het leven.

*

Vanmorgen zei mijn vader: kind sta op.
Vanmiddag plukte ik grijs haar uit mijn kop.
Ik moet nog leven, nog ik weet niet wat doen;
Vanavond geeft het hart zijn laatsten klop.

*

Ook wie het lot in eigen handen neemt,
Den doolweg volgend die 't gemeen bevreemdt,
Vindt overal de tirannie der raadslen;
En van de vrijheid slechts wat er naar zweemt.


Han G. Hoekstra (1906-1988)
uit: Panopticum (1946)

• Het kwatrijnigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 13 juli 2017

Antony Kok -- De fabriek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
fleursdumal
voorgelezen
• Vandaag 101 jaar geleden: de geboorte van Dada.DE FABRIEK

Zzzz wiep

tikke klets tikke klets
tikke tikke klets
tikke klets tikke klets
HET WIEL
De Ziel
Zwart
Grijs
Blaauw

Zzzz wiep

Flikkeren
Wuiven
Zwellen
Deinen
Schuiven
Dreinen
Denderen
Zwiepen
Dalen
Stijgen
't ademhalen van de riemen

Zwwwiep

Draaien
Zwenken
Zwaaien
Kraken
Knarsen
Knetteren
Schudden
Schuren

tikke-klets tikke-klets
tikke tikke klets
HET WIEL
'n Blaauwe kiel
Twee zwarte oogen
in 'n graauwe kop

Zwwwiep

IJzeren cirkels
IJzeren bogen
Zwarte lijnen
naast elkaar

Door elkander
Hoeken
Ontstaan
Vergaan
Ontstaan
Vergaan

Zwwwiep

Oliestank
Drank
Drank
Spieren
Pezen
Vloeken
Spuwen
Sissen
Gillen
Pissen
Zwarte straal
Bloed
Metaal
Dieren krom
in donkere hoeken
Hartstocht
Bloed
Besmeurde broeken
Smerig vleesch
Zweet

Zwwwiep

tikke klets tikke klets
tikke tikke klets
MACHINE
OLIESTANK
BENZINE

Geld! Bloed!
Geld! Zweet!
Geld! Geweld

Tikke klets tikke klets
Tikke tikke klets

ZWWWIEP


Antony Kok (1882-1969)

• Het dadada-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 12 juli 2017

Mark van Tongele -- In der eeuwigheid niet & Wat een mens bezielen kan!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

poetry
dbnl
leest voor
schrijversgewijs
• gedichten een | twee | drie• Twee gedichten uit De loeiende tier, de nieuwe bundel van Mark van Tongele.In der eeuwigheid niet

Voor wie? Waarvoor? Dat ïs me wat!
doosjes plakken en nuffig knipsel maken,

je weerstand bezwijkend onder het verwijt
dat je zwak bent. Voorgeschreven genezing,

zielenheil, krijg je daar niks van? Menslief
te roer! Om de nood varen. Alles door

het halsgat jagen. Doorgaand verleer.
Hoe de inktvis zijn armen uit de knoop houdt.

Hoe de wind de zee in haar blauw ginder zet.
Op de grond van het vat vindt men de hef.

Zwarte sterns houden altijd hun koffers gepakt.


*

Wat een mens bezielen kan!

Neem een absorberend, sterk ogenblik en dompel
het onder ïn je bewustzijn. Laat het uitlekken.
En bedruppel het nog natte moment met blauwe zin.
Blauw geeft de mens een idee van het oneindige.

Als de vlekken droog zijn, doe hetzelfde met gele zin.
Het zuivere geel is de lichtste van alle zuivere kleuren
en komt het wit het meest nabij. En vervolgens met rode.
Het zuivere rood heeft een intense straalkracht, veelzijdig.

Als het ha!hier droog ïs, vouw het in een lustig bootje.
En vaar zomaar mee. Om in elk gedicht een bepaald nut
na te streven past geen vrij mens. Wat men beleeft
werkt sterker dan wat men beseft. Er is geen grens

aan het verbeelden van een steeds grotere ruimte
in de geest. Een openheid, volheid, meervoudigheid.
Een royale resonantieruimte. Bestaan de snaren van
je intimiteit? Heb je ze al aangeraakt? Trillen ze?Mark van Tongele (1956)
uit: De loeiende tier (2017)

• Het gelukkigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 11 juli 2017

Rutger Kopland -- Wat is geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
laatste interview
leest voor
dbnl
leestafel


schilderij: trudy kramer
Lieke Marsman over de allervroegste schrijfsels van Rutger Kopland: “Maar weinigen weten bijvoorbeeld dat Rudi ooit lid was van een berucht genootschap, de Apensioux genaamd (wachtwoord: Vang den mustang), een club die samenkwam bij een zekere Grote Eik en die zorgvuldig bijhield wat men van plan was. Zoals het een club betaamt, was er een reglement: Art. 1: Wie de club verraad, wordt doodverklaart. Art. 2: Als men in de boom wil, moet men het wachtwoord zeggen. Art. 3: Elk nieuw lid moet om aangenomen te worden, de ceremonies ondergaan (vliegmachine klap, naam in bloed) etc…”
Wat is geluk

Omdat het geluk een herinnering is
bestaat het geluk omdat tevens
het omgekeerde het geval is,

ik bedoel dit: omdat het geluk ons
herinnert aan het geluk achtervolgt het
ons en daarom ontvluchten wij het

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
het geluk zoeken omdat het zich
verbergt in onze herinnering en

omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
ons herinneren en dit ons herinnert.


Rutger Kopland (1934-2012)

• Het gelukkigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 10 juli 2017

J. Slauerhoff -- Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
npe
kb• Slauerhoff was vijf jaar getrouwd getrouwd met danseres Darja Collin.Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven
In een van het woord bevrijd gedicht,
Eenmaal even vrij en lenig zweven
Als jij in de lucht en in het licht

Met je lichaam doet, dat toch niet even
Los van de aarde is als wat ik dicht,
Zich met moeite van den grond opricht,
Zwaarder dan mijn geest, en toch kan zweven.

Jij kunt met een wending, een gebaar
Woede, weemoed en geluk weergeven,
Waar ik honderd woorden over doe.

Denken is het lichtst, toch wordt het zwaar,
En de dans kan 't lieve lichaam geven
Ziel en zaligheid, en nimmermoe.


J. Slauerhoff (1898-1936)
uit: Al dwalend (ongepubliceerde gedichten, 1947)
Wie wist bijvoorbeeld dat Slauerhoff ernstig bedrukt was over een eventuele affaire tussen zijn echtgenote, de bevallige danseres Darja Collin, en de prins van Wales, dezelfde die een tijdje later legendarisch en troonloos zou worden door zijn huwelijk met de Amerikaanse mevrouw Simpson? Hazeu vond in de nalatenschap van de dichter-scheepsarts een enveloppe met twee naaktfoto’s van zijn Darja en een portret van de Britse troonpretendent, met daarbij een geschreven verzuchting van de dichter, die eigenlijk geen andere conclusie toelaat dat er inderdaad sprake was van een monarchale vrijage van zijn geliefde en gehate gade.
• Het tijgeriaanste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 9 juli 2017

C.O. Jellema -- Het was op Athos, in het paradijs

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
wat gedichten
korte documentaire
huis
Jellema in Griekenland.


Het was op Athos, in het paradijs
- die morgen begon vroeg: het hard matras
vol vlooien - klonk, toen het nog donker was,
uit kerkspelonk een droef kyrie eleis

en eindeloos herhaald. Men gaat op reis
niet om vervolgd te zijn - niemand genas
van een verlangen dat hem de les las -,
maar 't argeloze vraagt somtijds zijn prijs.

En weggevlucht, de poort voor ons geopend,
zwijgend, hoog boven zee op 't bergpad lopend
zagen wij voor het eerst dolfijnen springen

uit hemelsblauw, en hun kundige bogen
- zij waren kindren Gods in onze ogen -
spanden zich tot haast klank, hun sprong hun zingen.


C.O. Jellema (1936-2003)
uit: Een slaande hoef (1988)

• Het dol-fijnste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Arie van den Berg -- Rondo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bio'tje
nrc-recensies
• Arie van den Berg ontving in 1970 de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn dichtbundel Mijn broertje kende nog geen kroos. Zijn gedicht 'IJsvogel' stond op het laatste Nederlandse bankbiljet van tien gulden.Rondo

Smit heeft de tijd: hij reist door maar is steeds
voor de avond terug want vakantie
moet stipt zijn, zegt Smit, als het werk van een dag
tussen cijfers met pauze voor brood en wat koffie

en hij knikt, houdt de boeken goed bij, in de trein
ook: na iedere bladzijde vraagt hij zijn buurvrouw
bezwaren, ze heeft ze maar hij opent het raam: stuurt gedichten
terug in het landschap waaruit ze soms kwamen

vakantie voor Smit is een bundel per dag: het wordt avond
dus scheurt hij zijn laatste blad verzen, dan zet hij
de stoelen weer rond in de tuin, uit de rij
tot de volgende morgen: een andere trein dan


Arie van den Berg (1942)
uit: Mijn broertje kende nog geen kroos (1970)
• Arie van den Berg legt een balpen op de vloer. Daaroverheen, loodrecht, een sigaartje. Dan zegt hij:
De balpen is de spoorlijn Den Haag-Leiden, de sigaar is de autoweg Den Haag-Leiden. Die staan dus loodrecht op elkaar. Vanuit een helikopter zie je natuurlijk de bochten die verderop in de weg zitten, maar als je precies bij die overgang staat zie je die niet. Wat is nu een literaire daad? Dat is het isoleren van dat kruispunt, en het presenteren als een windroos met tweemaal zuid en tweemaal noord.
• Het wabbendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 8 juli 2017

Ida Gerhardt -- Eerste avond op Northrock

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

genootschap
dbnl
kb
website
leestafel

• "Jarenlang reisden de twee schrijfsters [Ida Gerhardt en Maria van der Zeyde] in de schoolvakanties naar Ierland, waar ze verbleven in een 'onbeschrijflijk prachtig gelegen, eenzaam, onbewoond huis'."Eerste avond op Northrock

Ik die hier eindelijk te schrijven zit
’t was vijf uur varens van de overkant –
ben weer gewend. Want nauwelijks geland
liep ik vijf mijlen voor een lampepit.
Niets raakt ooit, sinds St. Patrick, uit zijn stand
in dit gehucht waarvoor ik dagelijks bid.
Thans is het avond. En de lamp: hij brandt.
Komt, zuster stilte, zuster eenzaamheid,
gij enigen die mij vertrouwelijk zijt:
behoedt mij. Hoedt de lampkring en mijn hand.


Ida Gerhardt (1905-1997)

• Het rockendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 6 juli 2017

Maurits Mok -- De wereld in

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
dbnl
schrijversinfo
npe
joodse bibliotheek


• 'De wereld in' is het eerste gedicht uit Dwars door de zomer, waarin Maurits Mok in dichtvorm verslag doet van een gezinsvakantie.De wereld in

Boven ons spreidde de dag zijn armen
van wind en zon. De kinderen begonnen
te trippelvoeten op het licht. Mijn vrouw
liep tussen huis en ruimte heen en weer
met stoffelijke zwarigheden.
En ik liep vol ongeschreven gedichten
te zoeken naar het nut van mijn aanwezigheid.
Laag op zijn voorpoten geleund
stond daar de grijze autokever
geduldig met zijn opgeheven schild
waaronder baal na baal bezit verdween.
Aan het eind van de straat keek de hemel
ons in het roodgezwoegde aangezicht
en achter ons trapte een kalme zee
voortdurend glas aan gruis.

Een wereld van vakantheid oogde ons
na door de achterruit terwijl
de rolkever met zachte kusgeluiden
over de vochthuid van de morgen gleed,
inwendig ronkend, af en toe
licht in zijn heupen wiegend, aangevuurd
door hogere gevoelens, het geloof
dat elke bocht een nieuw geheim verborg.
Wij lieten ons sturen. De motorkap
voerde ons een prille wereld binnen,
molens, weiden, vaarten met de dauw
der eerste scheppingsdagen in hun blik;
mensen zo uit de hemel neergestreken
en nog onwennig in hun vreemd gewaad
van lijf en leden; huizenstrooigoed met
sprookjesogen waarachter de onschuld
een warme herberg vond.

De kinderen achter onze blinde rug
bouwden inmiddels luidkeels aan
een wereldrijk van reuzen en dwergen;
de achterbank wemelde van hun getal.
Bossen en bergen verhieven hun kruinen;
rivieren spoten uit het bovenland
en renden dwars door de verwondering
der halfgoden omlaag naar zeeën
vol hoogopspattend licht - totdat
een hand, een voet, in geestdrift afgedwaald,
het visioen aan scherven sloeg,
de vreugde schreilings onderging
en slechts door tovermacht van snoeperij
haar graf ontstijgen kon.


Maurits Mok (1907-1989)
uit: Dwars door de zomer (1962)

• Het trippelvoetigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 5 juli 2017

Arnold Houbraken -- Studentenkamer & De kat & Het zwyn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
dbnl


Studentenkamer.
Een voor allen te achten.

Wie zich met yver vint ontsteeken,
Om een voortreffelyken schat
Van letterkennis aan te kweeken,
Die 't hart versterke op 's leevens pad,
Doorlees, geleerde, en wyze blaêren,
Met aandagt en gestagen vlyt;
Dus kan hy wysheids vrucht vergaaren,
Die noit verandert, door den tyd.
Zo leerd men zich van 't aards ontwarren.
Zo stygt men boven al de starren.


*

De kat.
Vrijheid is een dierbaar pant.

Nadien een Kat zich nimmer laat
Beteuglen, voerden de oude Alanen,
In 't stryden met den Roomschen Staat,
Haar tot een teeken in hun vaanen.
Zelfs eertyds zag men met een Kat
De maagt van Nederland gezeten,
Wanneer ze in 't harnas afgemat,
Het Spaanze juk had weg gesmeeten.

Maar die zich van de heerschappy
Der zonde ontslaan, zyn waarlyk vry.


*

Het zwyn.
't Is schandelyk te melden.

Was 't niet genoeg, der Heidnen drinkgelagen,
En dronkenschap in 's weerelds duistren tyd
Te volgen? wort dit quaat in deze dagen,
Van 't volk gepleegt, dat Christus naam belyd?
Helaas! wie kan 't verbloemen of verschoonen,
Hoe veelen zich in 't nutten van den wyn,
Tot hun bederf, niet minder gulzig toonen,
Dan dit gepropte en overlaaden Zwyn.
Maar spiegelt u, o dronkaarts, nog in 't ende,
Bedwingt uw lust, eer 's hemels wraak u schende.


Arnold Houbraken (1660-1719)
uit: Stichtelyke zinnebeelden (1723)


• Het zwijnste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 4 juli 2017

Hans Plomp -- vier gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

epibreren
wikipedia
dbnl
in de knipscheer

• Pas verschenen: Dit is de beste aller tijden, “een ruime keuze uit het poëtische oeuvre van Hans Plomp”.
Als ik uit mijn droomland

de wereld bezoek
bedek ik mijn lichaam
met jas en met broek.

Daar mag je niet naakt zijn
en niet zonder geld.
Gebroken de wil,
gekruisigd de held.
Je dagen geteld.

Als ik uit mijn droomland
de wereld bezoek,
bedek ik mijn geest
met de vacht van een beest.


*

Venus in Holland

Wat ben je mooi
met je neus en je oren
met je billen
en je kut van voren!
Wat ben je goddelijk herboren,
oude vriend.
Wat staat een vrouw je goed,
geur van aarde,
smaak van bloed.

Weet je nog, eeuwen geleden,
in elkaars armen
overleden?
Ik was vrouw toen,
jij was man.
Nu omgekeerd,
dat komt ervan.


*

Het beest is los! Het beest is los!

Ik heb het nog niet gezien,
doodsangst ritselt door het bos.
Het beest is los! Het beest is los!

Vader, moeder, roep uw goden
wek uw doden,
want oeroude hersenschimmen
willen bij ons binnenklimmen.
Het beest is los! Het beest is los!
Nimfen van het laatste bos
maak je klaar, het beest is los

Ik heb het nog niet gezien
maar voor mij, naast mij, achter mij
vluchten de dappersten voorbij.
Het beest is los! Het beest is los!

Alleen ik heb het niet gezien,
O god! Ben ik het zelf misschien?


*

voor Grazyna

Sporen van je vacht,
je haren overal in 't rond,
op stoelen, de wc-bril,
op mijn kleren, in mijn mond
en telkens lieve engel
moet ik denken
aan je goddelijke kont,
neem me niet kwalijk,
aan je goddelijke vonk.


Hans Plomp (1944)


• Het hendrixte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 3 juli 2017

Wim Gijsen -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
boekenplank


Ik was toen dertien...

Ik was toen dertien, weinig nog was er kwaad
in het klokhuis van mijn stem,
wel joeg ik zonder veel woorden
des daags in het voetspoor der liefde.
maar de nachten
overwinterd aan de horizon van de slaap
bleven in het wisselvallig klimaat der kinderen,
spelen, bang zijn en een nieuw zakmes.
Te jong voor de grootspraak van het lichaam
leefde ik zeer eenvoudig, een helder ding
passend bij gras en bij dieren.
Ik liep maar het liefst
in de ondiepe ernst van het zand
achter de laatste huizen,
de wereld was maar een uur
en beter dan nu, veel beter.


*

Een spaarzaam woord uit vroeger

Wij waren toen nog jong
onze ouders zeiden wees voorzichtig
maar wij hadden roekeloze gebaren ontdekt
en wisten wel beter.
Denk maar goed na
het regende soms
in snelle neerwaartse geluiden,
haar ging plotseling naar augustus ruiken
en je kreeg een nieuw gezicht van water.
Moeder zei dat het niet goed was
maar naderhand scheen de zon weer
en droegen wij een hernieuwde schaduw,
een vogel die in de avond groeide.
Ik zei, houd van mij
en kijk
de maan paste precies aan je vinger.


*

Mijn vader nam mij mee

Mijn vader nam mij mee, hij zei
je zult het niet herkennen
er staan nu flats
en overal zijn kinderen.
Hij wees me met zijn hand
en ja
het was het weiland
waar ik vroeger speelde
dezelfde benige lucht met vogels
maar tussen het gras
waren nu huizen gegroeid
de bodem was onleesbaar.
Vader, zei ik, zou ik nog
vindbaar zijn onder deze huizen?
Maar hij antwoordde niet,
over zijn wijzende hand
moest ik terug naar vandaag.


Wim Gijsen (1933-1990)


• Het hendrixte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 2 juli 2017

Hendrik van Teylingen -- Vier gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

schrijversinfo
wat gedichten
wikipedia
dbnl
in memoriam


Famille

De baron fietst rond.
Uit zijn bel met monogram
klinken madrigalen.

Zijn moeder op het gazon
met zilverspar en zonnewijzer
begiet de livrei harer bijen.

Vader dommelt in de grond.


*


Anomalie

Wit - en blootvoets
kwam ze door de mist getript.

Met jas en hoed
is ze in de beek geglipt.

Dat ze onder water snikt
wordt niet vermoed.


*


Continental stars

Een kleine kist van spaanplaat is dhol,
Een leeg schaakdoosje is tabla: Gena
& Chhot gaan er met hun vier handen
En twintig vingers zwaar tegenaan.

Er vallen klappen die de de wanden
Uithollen: de Ganges breekt zich baan
Door de flat. Stort van de veranda
En de Bijlmermeer loopt bruisend vol.


*


Exit testudo graeca

Eind mei werd besloten dat Basjes
Winterslaap lang genoeg geduurd had.
We groeven hem uit, veegden de aarde
Van zijn grijze schild, schudden hem wat,

Maar kregen hem niet wakker. Waarna
We hem van aldoor groter hoogte plat
Op het zeil lieten vallen, telkens
Iets luider, waarna in het vuilnisvat.


Hendrik van Teylingen (1938-1998)


• Het hendrixte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 1 juli 2017

Harry Scholten -- Een zakdoek in de oceaan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
necrologie
recensie door hans warren


Een zakdoek in de oceaan

tijdens het stillezen
een snikhete zomerdag 1948
stapte hij opeens de bank uit
liep naar voren naar de wereldkaart
doopte zijn zakdoek in de oceaan
depte daarmee aandachtig het voorhoofd
liep bedaard terug naar zijn plaats
en las toen zichtbaar verfrist verder


Harry Scholten (1936-1987)
uit: Een zakdoek in de oceaan (1973)

• Het leuxte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Harry Scholten -- Leerdicht voor J.P. Guépin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
necrologie• Harry Scholten schreef onderstaand gedicht naar aanleiding van 'De Leidse fles in tien sonnetten' van J.P. Guépin, “een poging tot hekeling van het Leidse universiteitsklimaat”.


Leerdicht voor J.P. Guépin
n.a.v. zijn Leidse Sleuteltjes in Maatstaf, februari 1975

Als schrijven is: woorden onder iets brengen, onder
poezie bijvoorbeeld, veel dichters gaan er dan
vandoor om aan explosiegevaar en verder gedonder
te ontkomen, er komen immers zeker brokken van.

en terzijde hullen zij zich in waarheden over
eigenzinnigheid van het gedicht, fictionaliteit
doet ook de dans ontspringen, de stok of tover-
staf waarmee kleinzieligheid de poezie inschrijdt.

waarom dit laffe gelijk niet tot de dood bestrijden?
met de bezongenen ten onder, stemmig volkslied erbij,
dichters knappen zo op van samenzang en overlijden.

blijf tenminste gelijkvloers, een portrettengalerij
wordt niet uit de hoge boom geschreven, weet
dat echte poezie in schaamrood gaat gekleed.


Harry Scholten (1936-1987)

• Het leuxte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 29 juni 2017

Hugo Claus -- twee Oostakkerse gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

clauscentrum
wikipedia
dbnl
kb
dossier De Standaard
literaire canon

De zee

De schorre zeilen, de sneeuwende zee met
De vinkenslag der baren: haar bladeren
En het doornaveld verlangen: haar golven

Rijden tegen het land waar de vlag der bronst uithangt,
Monsteren de muren aan,
Lokken het mos en de mensen, de merries en het zand,

Laten de stenen als sterrebeelden achter
En bevrijden — zij, de zee en haar schuimbekkende beesten —
De man in alle vrouwen, de tanden in mijn mond.


*


De regenkoning

De regenkoning sprak (en gelovig waren mijn oren):
‘Hier heb ik de vrouw: gevlamde anus,
Borstknop en navelachtige nachtschade,
Daar kan geen sterveling tegen.’
Toen brak
Het rijk der onderhuid aan splinters.

Regeerde deze Ram uitbundig en verrukt?
Niet vragen. Luister niet.
Het verhaal van zijn tanden drong
In alle vrouwen, dwingend
Als een zomerregen, een koperen lente, als een vroegtijdig
Onderaan in hun liezen begraven doorn.

Het regende zeventig dagen - de nachten waren gegolfd
En zout. Onthoofde raven vielen.
In alle daken spleet een oog.
En sedert woont in mij,
In mijn ontkroond geraamte,
Een regenkoning die vlammen wekt.


Hugo Claus (1929-2008)
uit: Oostakkerse gedichten (1955)

• Het pianofortissimo stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 28 juni 2017

Benno Barnard -- Pianoforte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
leestafel
schrijversinfo
• Uit Het trouwservies, de dit najaar te verschijnen nieuwe bundel van Benno Barnard.
Pianoforte

Ziet u dat Europese meubelstuk bij uitstek, walnoot,
kandelaars, gebouwd door Stephan Hain in Krefeld
voor de in statisch wilhelminisch zonlicht badende salon

van een morsdode dame in een allang verteerde japon?
Ik schrijf omstreeks 1910 en terstond zie ik zo’n stijve
mevrouw met een gouvernante, een gedichtenschrift

en heimwee naar haar meisjestijd; en vast drukken de vingers
van de ex-bruid de angst voor haar opdringerige echtgenoot
’s avonds in de vorm van de noodzakelijke dromerigheid uit.

Nu staat dat ding in mijn woonkamer te zwijgen,
even dood als de boom waaruit het is gebouwd. Maar
ziet u niet ook een voormalig Duitstalige provinciestad,

Czernowitz of zoiets, met kastanjealleeën, een al welhaast
expressionistische zon, een okerkleurig gymnasium,
bedaard antisemitisme, jonge dichters – die hele

nog uit te wissen wereld, vóór de troepen komen, de legertros,
de kornetten met hun praatjes en een melodie uit de negen-
tiende eeuw onder hun snor; voor de nacht valt en de regen

neerslaat en de modder rijst en de collaborateur bungelt
aan een niet in een pianoforte veranderende boom? Hoor toch
de cadenzen van het continent zich uit open zomeravondramen storten!


Benno Barnard (1954)
uit: Het trouwservies (2017)

• Het pianofortissimo stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 27 juni 2017

Henriette Roland Holst-van der Schalk -- Over onderlinge vervreemding en verlatenheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
iisg
schrijversprentenboekOver onderlinge vervreemding en verlatenheid

Soms zitten menschen met een glad gezicht
bij tweeën of bij drieën: hun gedragen
is flauwtjes, en de harten die ze dragen
in ’t bekennen van hun oogen, zijn dicht.
En de vlammen van hun stem die bij vlagen
uitbreke’ en make’ ondere donkers licht
en de gebaren die, – als kand’laars schragen
brandende kaarsen, dragen ’t stemme-licht –

zijn weg, Hun woorden valle’ in holen van
mij dropsgewijze en maken geen geruisch
nemen niets mee en brengen ook niets aan
als dieven rondgaan in een leeg, leeg huis:
een groote leegte wast in mij bestendig
en wil, en weet niet wat, hongert ellendig.


Henriette Roland Holst (1869-1952)
• Hét stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hester Knibbe -- Niet & Op een nacht had ik heel lange witte wimpers en haar

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
poetry
2 gedichten
nog wat gedichten• Uit As, vuur, de nieuwe bundel van Hester Knibbe.Niet

Ze hadden as en zwart, dat was
genoeg: het leven is een onderdeel van

basta, geen woordenboek. Een kreet
of snik – de wangen nat, de ogen rood
de mond daarna gesloten – is ook

een vorm van zeggen ik mis je. Tot het rood
nog vaag, de wangen droog, het beeld
van die gemist werd traag

verzoop in dagelijks gezwoeg
en alle Lethe.*


Op een nacht had ik heel lange witte wimpers en haar
dat van engelen gejat leek en alle muren werden
deuren zodra ik dat wilde, het dak een luik
waardoor ik kon vluchten. Met gemak

zwom ik boven de huizen, trapte lucht
stuk die dadelijk heelde, werd uitgefloten
door vogels vanwege mijn schoolslag: vis
met armen en benen. Probleemloos kruiste ik

Lethe en Styx, zwaaide baldadig naar duistere
gasten in magere bootjes beneden, want ik moest
en zou ginds iemand spreken. Landde

in het volkomen doofstomme, er werd daar
enkel nauwlettend gekeken en aanraken
kon, maar niemand deed het


Hester Knibbe (1946)
uit: As, vuur (2017)
• Het vurigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 25 juni 2017

Anne Vegter -- onder een waarachtige hemel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
paar gedichten
wikipedia
dideva
• Uit ik hier jij daar, een coproductiebundel van de Palestijnse dichter Ghayath Almadhoun en Anne Vegter.onder een waarachtige hemel

je liefste telde pauzes in je drinkgelag onder het huis ging de merel tekeer
met merels en goeie onderwerpen die nacht met schitterende regels

hij dreef me in een hoek (spelletje) we hadden een zwakke dag iets ontplofte
de stad verrees is er een protocol voor hoe je dan omgaat met beesten zei je liefste

haast ritmisch een bewonderenswaardige toon ik geloofde in royale afkomsten
al stond ik vreemd met bolle handen en inmiddels ging iedereen tekeer

de stad zakte lallend in elkaar

voor radeloosheid geen zei hij of een kleine aanwijzing: eerst slachtoffers maken
sommigen denken dat het eenvoudig is maar ik bedoel echte


Anne Vegter (1958)
uit: ik hier jij daar (2017)• Het waarachtigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan H. de Groot -- Zoo'n luie kerel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

biografie
dbnl
schrijversinfo
christelijke encyclopedie


Zoo'n luie kerel

Het was een jonge lentedag
In 't bosch, lang uitgestrekt, daar lag
Zoo los en lui en loom
Een lummel van een kerel.
Die soesd' en droomde zoo van niets.
Hij lag maar lui en dacht soms iets.
En ergens in een hooge boom
Daar floot een jonge merel.

Hij praatte zoo wat voor zich heen,
En schopte met z'n eene been.
Zoo lui en lang en loom,
Lag daar die jonge kerel.
Hij soesd'en droomde en luisterde
Naar al wat trild'en fluisterde.
En ergens in een hooge boom
Daar zong een jonge merel.

Hij beet een dorrend talke stuk,
in bêi z'n oogen lag geluk,
En lang en los en loom
Luiwammeste die kerel.
De zon scheen door het knoppend blad,
Een leutig windje stoeide wat,
En ergens in een hooge boom
Daar jubelde een merel.


Jan H. de Groot (1901-1990)
uit: Verloren liedjes (1932)
• Het bejubeldste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 24 juni 2017

Aleidis Dierick -- De maaltijd

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
leestafel


De maaltijd

Ik heb u lief kom eet frambozen
met mij vanavond in mijn groene tuin
mij smaakt uw mond als goede dingen
karnemelk en brood en abrikozen.

Zo rein uw lust uw lichaam heilig
voor mij geurt gij als rozemarijn
geheim als dille als kaneel en tijm
gij geurt geliefde als de vruchtbare vanille.

Gij eet het brood dit uur gaat niets verloren
de goede dingen worden wijdingsvol genoemd
wij worden teder met onszelf verzoend
's avonds als gij mij woordeloos gaat toebehoren.


Aleidis Dierick (1932)
uit: Een zomer voorzien (1977)
• Het balladigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 23 juni 2017

F. Starik -- Sorry, Martien

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
youtube
npe
• Onderstaand gedicht van F. Starik staat in Moordballaden, een verzameling gedichten van 45 dichters over opgeloste en onopgeloste Nederlandse moordzaken. De bundel is een initiatief van Bart FM Droog en is hier gratis te downloaden.


HILVERSUM, 20 JANUARI 2002
Slachtoffer: MARTIEN VAN DER MEIJS (72)
Status: Onopgelost


Sorry, Martien

’s Nachts ga je de hond uitlaten
dat moet met een hond. Voor wie
in Hilversum woont, aan de rand
van een natuurgebied, ligt een hond

enorm voor de hand. Als je de De Ruyterlaan
uitloopt, de Zuiderheideweg oversteekt
ben je er al, de naam zegt genoeg. Die nacht
kwam je niet zover: je werd neergestoken

in je eigen laan, pal in het zicht van een camera
die feilloos registreerde hoe een onbekende man
met een lichte broek en een donker jack aan

meerdere malen redeloos op je instak,
met brute kracht. De politie vraagt
wie is die man? Bent u dat? Ja.


F. Starik (1958)
De 72-jarige Martien van der Meijs wordt als hij z'n hond uitlaat neergestoken, vlakbij zijn huis aan de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum. De dader is nooit gevonden.
• Het balladigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 21 juni 2017

Jan van Droogenbroeck -- Twee ghazelen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
npe
• GHAZELE beteekent eigenlik lofgedicht , en is eene oorspronkelik Perzische vorm door Rückert en Platen bij den Duitscheren ingevoerd. [Lees verder onder de gedichten.]


Tweede ghazele.
Wijn! breng hier!

Wijn, o Schenker! dat hemelsche goed, breng hier!
Die vloeiende vlammen, dien vlammenden vloed, breng hier!

Wijn, die het hert verheugt en den geest verrukt,
Die alle wee vergeten, belachen doet, breng hier!

Wijn, die vonkelt en flonkert, gelijk de dauw
In den kelke der bloemen bij morgengloed, breng hier!

Ik ben eene bie; men geve mij bloemen - glazen,
Dat ik er slurpe den honig zoet, breng hier!

Daar springt de kurk, daar klokkelt de flesch;
Hij speelt, hij spartelt... met spoed, breng hier!

Ha, du mijne wonne, hoe lachs du mij toe, mijne zonne,
Mijne vreugd, mijn geneucht, wees gegroet, breng hier!

Dat rilt mij door de aderen, dat warmt mij de borst,
Dat geeft mij kracht en leeuwenmoed, breng hier!

Schijn ik een dronkene reeds? - Haastig, nog meer;
De leeuw heeft geproefd der druiven bloed, breng hier!

Een, twee lekkere flesschen! ik wil niet
Gelijken den nuchteren menschengebroed', breng hier!Negende ghazele.
De wereld is zoo wild een woud.

De wereld is zoo wild een woud, zoo wild,
Daarin loopt menig dierken stout, zoo wild.

De bloeme bloeit er in de bonte weî;
De vogel zwiert er door het hout, zoo wild.

Men is er 's morgens rijk, des avonds arm;
Men is er jong, men wordt er oud, zoo wild.

- Ik loop er als het vrije dierken voort,
Door dik en dun, door heet en koud; zoo wild.

Ik ledig mijnen beker, (schoon het lot
Mij soms een bitter bierken brouwt), zoo wild!

Eens had ik geld; dan zag ik, hoe de gek
Den nek brak, jagend achter goud, zoo wild;

Toen smeet ik snel de beurs van mij, - en thans
Zwier ik als vogel door het woud, zoo wild.


Jan van Droogenbroeck (1835-1902)
uit: Makamen en Ghazelen (1866)


GHAZELE beteekent eigenlik lofgedicht , en is eene oorspronkelik Perzische vorm door Rückert en Platen bij den Duitscheren ingevoerd.
De bouw der Ghazele is zeer kunstig, bijzonder veur wat het rijm betreft, dat van zes tot achttien malen weêrklinkt en zelfs dubbel, ja, van eene geheele phrase gevolgd, voorkomt.
Het metrum dezer gedichten is gansch willekeurig; enkel moet het eens aangeslagene geheel het stuk door volgehouden worden.
Meestal verdeelt men de Ghazelen in tweeregelige strophen; de regels der eerste strophen rijmen en, in de volgende, komt het rijm als eene soort van referein terug.
De Ghazelen zijn uit hunnen aard lyrisch.
De hier voorkomende Ghazelen zijn meestal door lezing Perzischer dichteren opgewekt; doch niet ééne verdient zelfs den naam van vrije vertaling: de dichter heeft getracht den raad te volgen des eerbiedwaardigen en geleerden HENDRIK ALBERT SCHULTENS, die, in zijner Verhandeling over de Dichtkunde der Oosterlingen, zegt:
‘De Oosterlingen voelen alleen, zonder te overleggen, te schikken en te beoordeelen. - Wij doen dit beide, en hebben dus boven hen een groot voordeel. Ondertusschen blijft 't zeker dat deze, en andere gebreken geene genoegzame reden uitmaken om hunne gedichten of te verachten, of te begrijpen dat men er niet van leeren kan. Grieken en Latynen hebben ook hunne gebreken, hunne bijzonderheden, die wij niet kunnen overnemen. - Een verstandig dichter evenwel weet van deze gebruik te maken, doet door het lezen van dezelve eenen schat van kundigheden en denkbeelden op, die zijne natuurlijke dichtvermogens nieuw vuur en leven bijzetten en hem in verscheidene gevallen zeer te stade komen. Deed men ditzelfde met de voortbrengselen der Oosterlingen, ik geloof niet, dat ik te stout spreek, wanneer ik zeg dat onze Poezij er zeer veel zou bij winnen.’


• Het eindelooste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 20 juni 2017

Eliza Laurillard -- Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
wat gedichten
dbnl

• Warmweergedicht bij uitstek.


Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

In een dilligence zaten
Negen menschen bij elkaar;
't Was een dag van groote hitte,
En de lucht was drukkend zwaar.

Alles wat die menschen zeiden,
Kwam zoowat op 't zelfde neer:
Niemand hunner sprak tenminste
Anders dan van 't heete weer.

Naast een jongen, dwazen dandy
Zat een onderofficier;
Nevens hem een rijzig zeeman,
Over dien een rentenier.

Naast den rentenier een nufje,
Als een uitgeknipte prent;
En naast haar een burgerjufvrouw
Met een Amsterdamsch accent.

't Was een ruwe paardenkooper,
Die weer achter deze zat,
En gewoon was zóó te spreken,
Of hij hooge ruzie had.

Aan zijn zijde een reizend hand'laar,
In zijn spreken razend vlug,
En daarnaast een rimp'lig bestje,
Bevend en gekromd van rug. -

" 't Is fameus!" zoo spreekt de dandy,
En daarbij wordt uiterst net
Met twee vingers en twee duimen
't Kneveltjen in krul gezet:

" 't Is fameus vandaag, meneeren!
Etouffant is de atmosfeer!
Men gaat waarlijk languisseeren
Naar wat vocht, - mijn woord van eer!"

"Ja!" zoo antwoordt hem de zeeman,
En zijn dasknoop zit al laag,
Maar hij trekt dien nog wat lager,
Tot zoowat de streek der maag:

"Erger nog as in Oostinje
Brandt de zon hier op je huid;
't Merg druipt weg uit al je knokkels;
't Pek loopt al de naden uit."

"Ja, 't is warm," zoo zegt de man nu
Die stil van zijn renten leeft,
En wiens hals een hooge heining,
Wit en helder om zich heeft:

" 't Is zeer warm," vervolgt hij, - keurig,
Of 't zóó naar de drukpers moet:
"Anders is de zon zoo lieflijk,
Maar thans kwelt derzelver gloed."

"Stel je voor," zoo zegt de krijger
Trekkend aan zijn kinnebaard, -
Hand'ling, waar een ernstig fronsen
Van het voorhoofd zich mee paart:

"Stel je voor, 'k heb met zoo'n hitte
Eens vijf uren gemarrcheerrd
't Was wat! Maar - in mijn carrière
Dient bepaald geobediëerd."

"Nou maar,"spreekt de paardenkooper
Op zijn ouden ruzietoon, -
En zijn pet, heel schuin gestooten,
Dekt zijn hoofd niet, maar zijn koon, -

"Nou maar, wat wou jullie praten!
'k Leg hier de verklaring af,
Dat ik eens een dag beleefd heb,
Dat een peerd geen schaduw gaf.

'k Was op weg: 'k wou wat schuilen
Achter 't peerd, maar ja! toen scheen -
't Is zoo waar als ik 't je zeg, hoor! -
't Zonnelicht er dwars doorheen."

" 'k Weet nog wel," zegt nu het bestje,
En het bruine bovenvlak
Van haar hand loopt langs haar neus heen, -
"Dat de musschen van het dak

Zoo maar morsdood kwamen vallen,
Doe ik nog een meiske was;
En het vee kreeg 's zeumers koeken,
Want er stond geen sprietje gras."

"Ja, enfin!" zoo spreekt de hand'laar
In een snellen woordenvloed:
"Zie je? een glaasje grog van bessen
Straks in 't Posthuis, dat doet goed.

Ik ben altijd reizend , zie je?
Nu, enfin, dan kent men dat.
Grog of Beiersch, - prachtig! heerlijk!
Van dat Beiersch, frisch van 't vat!"

"Och!" zucht nu de burgerjufvrouw
"Liefe minsch! 'k bin sou verhit!
't mot wel sijn, sou 'k haast geloufen
Da'k sou an de sonsij sit.

Op uws plaassie is 't nog beiter,
Maar hier sweit een minsch sich doud;
'k mot u seggen: van mijn handen
Loupt een plassie in me schout."

Van de hitte spraken allen, -
Maar die eene stijve nuf?
Wel, die zei daarbij maar telkens
Met haar zakdoek waaiend: "pf!"

In meer dan éénen zin, maar ook door dit besluit,
Gaat dit verheven dicht gelijk een nachtkaars uit.


E. Laurillard (1830-1908)
uit: Ernstig en los (1874)

• Het warmste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster