maandag 20 november 2017

Willem Elsschot -- Aan Fine

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
genootschap
wikipedia
kb
schrijversgewijs•• ‘Aan Fine’ staat in Willem Elsschot Dichter, een verzameling van al de gedichten van Willem Elsschot. Ieder gedicht wordt verhelderd met een toelichting, door Paul Claes, Wiel Kusters, Yves T’sjoen en 22 anderen.

Fine was Elsschots echtgenote. ‘Aan Fine’ schreef hij niet, zoals de argeloze lezer zou kunnen denken, aan het eind van hun huwelijk, maar zelfs nog ervóór. Fine Scheurwegen was huishoudster in Elsschots ouderlijk huis. Ze werd zwanger van hem, en beviel in 1901 van hun zoon Walter. Hun huwelijk vond pas plaats in 1908, het gedicht is van 1903.Aan Fine

Ik heb u altijd zoveel leed gedaan
Mijn mager lief en u toch zo doen lijden;
Ik heb u steeds de vrome vree doen mijden
Die gij kondt vinden op uw levensbaan.

En ‘k zie u bleek, met moede schreden gaan,
Kalm en beslist u klemmend aan mijn zijde,
Gelovend volgend waar ik u ook leide
En nooit herdenkend wat ik heb misdaan.

Gij zijt een beeld van ’t goede dezer wereld,
Het helder lichtend goddelijk ware
Dat niet kan tanen daar het eeuwig is.

En door uw tranen luisterlijk ompereld
Zie ik u schitterend door ’t leven varen,
In stille trots torsend uw droefenis.

(Antwerpen, 1903)

Willem Elsschot (1882-1960)
• Het fineste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 18 november 2017

H.W.J.M. Keuls -- Rondeel (Ik ben verwonderd ...)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
pc hooft-prijs
dbnl
interview

Rondeel

Ik ben verwonderd en alleen,
Van onverschillig licht omgeven,
Dat dier en engel heeft verdreven
En spat tegen mijn hart uiteen.

Wat ik in nachten nog beween,
Heeft in den morgen mij begeven;
Ik ben verwonderd en alleen,
Van onverschillig licht omgeven.

Vervoering en verdriet zijn heen,
In koude klaarheid opgeheven;
ik proef mijn eigen lege leven,
Wentel mijzelf gelijk een steen,
Ik ben verwonderd en alleen.


H.W.J.M. Keuls (1883-1986)
• Het rondeelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 17 november 2017

H.W.J.M. Keuls -- Rondeel (De droom ...)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
pc hooft-prijs
dbnl
interview

Rondeel

De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven,
En wie zijn aardsche heil moet derven,
Gaat met het lied droomloos te niet.

De huizen bergen het verdriet,
Dat door den leegen dag moest zwerven,
De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven.

En om een glans die snel vervliet,
Om 't hart dat wil bezit verwerven,
Om bloed dat jaagt naar zijn verderven,
De nacht zingt ijler dan een riet:
De droom verliest zich in het lied.


H.W.J.M. Keuls (1883-1986)
• Het rondeelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 16 november 2017

Ronelda S. Kamfer -- Entitlement & Erger dinge as alleen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

podium
wikipedia
youtube
vpro


Entitlement

al wat ik wou terughê
was die blou van die see
die groen van die winter
die geel van die son
die afstand van die maan
die water van die reën
die klank van die wind
my plek agter my ma se rug


Aanspraak

al wat ik terug wou hebben
was het blauw van de zee
het groen va de winter
het geel van de zon
de afstand van de maan
het water van de regen
de klank van de wind
mijn plekje achter moeders rug


*


Erger dinge as alleen

wanneer die vrugte ge-oes was
en die landery maer en skraal
wanneer die grond goed was
en die somerson brand jou
soet en taai
is daar altyd 'n boom wat
uit season uit groei

my oupa het gesê
ons noem hom jaloesie
want hy groei in die leegste tuin
hy dra die mooiste vrugte
en hy kry die meeste son


Ergere dingen dan alleen

wanneer de vruchten waren geoogst
en de landerijen dor en schraal
wanneer de grond goed was
en de zomerzon je
zoet en taai brandde
was er altijd een boom die
buiten het seizoen groeide

mijn opa zei
we noemen hem jaloezie
want hij groeit in de leegste tuin
hij draagt de mooiste vruchten
en hij krijgt de meeste zon


Ronelda S. Kamfer (1981)
uit: Mammie (2017)
• Het blou, blou, blou stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 15 november 2017

Dorien De Vylder -- Open grenzen & Fata morgana

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vrijdag
voorproefje bundel
youtube
meander


Open grenzen

Drie verroeste buizen vormen een kader.
Als je er een bal in trapt, rolt hij door,
net zoals wanneer je hem ernaast trapt.

Dit lijkt een poort naar de vlakte
maar als er geen omheining staat
is een poort overbodig.

Tenzij je een spel speelt.


*


Fata morgana

In de verte meen je een houten trein
te onderscheiden. Kleine mensen ruziën over wie mag
besturen wat nooit in beweging komt.

Eén kind denkt er het zijne van, ziet een rood paard
op een veer, kruipt erop, het buigt heen
gaat niet vooruit, maar beweegt.

De kleine mensen stormen erop af, duwen het,
duwen het kind eraf. Een man zet het naast zich
op de bank. Fijne korrels glijden van hand tot hand.


Dorien De Vylder (1988)
uit: Vertraagd Stilleven (2017)


• Het korreligste, fijnkorreligste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Arie van den Berg -- Theotrauma

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bio'tje
nrc-recensies
• Arie van den Berg ontving in 1970 de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn dichtbundel Mijn broertje kende nog geen kroos. Zijn gedicht 'IJsvogel' stond op het laatste Nederlandse bankbiljet van tien gulden.Theotrauma

vannacht ontmoette ik, droomt Smit, de vis
die moeder aarde op zijn rug torst: watervlug
maar Keltisch zong-ie met een hels accent

ik ken die lokstem uit balladen van de meerman, sloot
mijn oorschelp en bedacht: was dit de prooi
van haringkoning, palingprins? in hoeveel moten?

niet veel zaaks zo'n wereld op je tong, of smaakt
zo m'n eigen geweten...? ik zwom, voorbij die vis
over de horizon, en zag de aars van Vuurland

aardedonker, verder durft geen mens, geen terug-
weg daar. Nog dreunt boven mijn hoofd die stem
: alweer een die het niet geloofde!


Arie van den Berg (1942)
uit: Mijn broertje kende nog geen kroos (1970)
• Arie van den Berg legt een balpen op de vloer. Daaroverheen, loodrecht, een sigaartje. Dan zegt hij:
De balpen is de spoorlijn Den Haag-Leiden, de sigaar is de autoweg Den Haag-Leiden. Die staan dus loodrecht op elkaar. Vanuit een helikopter zie je natuurlijk de bochten die verderop in de weg zitten, maar als je precies bij die overgang staat zie je die niet. Wat is nu een literaire daad? Dat is het isoleren van dat kruispunt, en het presenteren als een windroos met tweemaal zuid en tweemaal noord.
• Het wabbendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 november 2017

Sasja Janssen -- Ballade van de eendagsvlieg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
youtube
poetry• portret door lonneke stulen


Ballade van de eendagsvlieg

En daar, met het middagdenken de kamers uit
dat kiert tussen meisjes met Vikinghuid
de vlieg, ze zwemt de lucht vol stroop.
Kijk toch, die benen omhoog, handen in hun zij
ze ziet een page onder zich, maar vooral haar als kransen
zandvoeten en onderbroekjes bloot

best zacht, maar nee, haar bolle ogen weg
van dat gekooide gras, van bloemen die geen bloemen
ooit ajuin ooit prei, maar vandaag prinsessenbollen vol lila brein.
Wij verwelken niet, zoemen om meisjes die eeuwig
kirren, heimwee maken naar wat komen moet.
Ineens valt het stil, er loert iets, de uren sterven te

rap, het middagdenken uit de enige middag kwijt.
Ze zwetsen over mij, willen stout en razernij
niet ver van hier mijn mannetjes, kom kom hier
maar dan knappen ze mijn staartdraden, kiften wie
mijn vleugels in haar poesiealbum mag.
Ik heb mijn leven niet geraakt.


Sasja Janssen (1968)
uit: Happy (2017)

• happyste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 november 2017

A. Roland Holst -- De wind om het huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


De wind om het huis

Waar heeft rondom het huis de wind het over?
Achter geloken ogen gaat het huis teloor
en wandel ik weer langs een oever
van het verleden, en er is geruis
van water en van riet, vooral van water.
Een blij kind roept mijn naam - werd ik ooit oud?
Ver van de kudde staat een schaap te blaten
als vele jaren her, en ik werd oud.
De wind gaat liggen en de lucht betrekken:
sterven brengt ander weer, ik wist het wel.
Weldra kan ook geen blij kind mij meer wekken.
Dan gaat de dood sneeuwen, en het wordt stil.


A. Roland Holst (1888-1976)

• sneeuwskedoodskestripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A. Roland Holst -- Drie dichters en drie vrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


Drie dichters en drie vrouwen (III)

Er poogde een ochtend aan te breken,
wild, met oud licht. Bij het gordijn
stond hij en hoorde haar moe smeken
uit bed, en zag de vlekken wijn
die hij 's nachts morste op zijn gedichten,
en suste haar verwarde aanklacht
met wat belofte en zelfbetichten;
ruimde zijn tafel op, en dacht:

Eén ding tenminste is niet onzeker:
zonder dat brandend ongeduld
van de lusten van bed en beker
zat ik hier, kaal en zonder schuld
en zonder onschuld, uitgemergeld
door woorden en hun dor krakeel,
vergeefs een laatste lied te tergen
uit een schorre keel.


A. Roland Holst (1888-1976)

• schorrekeelstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 11 november 2017

A. Roland Holst -- De tussenkomst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten
nijhoff over 'de wilde kim'


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


De tussenkomst

Bij mijn tafel, toen de kamer donker werd, kwamen
uit de voortijden twee gedaanten staan, en zij
wezen op een kristal, roepende mij bij namen
van wind en licht: de dood rees als een maan in mij.

Maar ruisend kwam een derde en wees mij de rand wolken,
die in het gouden westerraam lagen gedoofd:
ik zag, en weedom om de puinen van de volken
zonk in mijn hart toen hij zijn hand legde op mijn hoofd.


A. Roland Holst (1888-1976)
uit: De wilde kim (1925)

• wildekimste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 10 november 2017

J.K. Rensburg -- Verraad van fabrieksgeheim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
schrijversinfo
joodse bibliotheek


Verraad van fabrieksgeheim

Ik waande eerst uit werken van poëten,
Dat je enkel werd door godd’lijk licht bestraald,
Voordat je iets schiep. Maar ik wil ’t eerlijk weten:
Je maakt het éérst af, wat het best betaalt.

En zo’n sonnet? Och, kalm met passen, meten
Schrijf je eerst de twee kwatrijnen. Dat bepaalt
Al, wat geklonke’ aan den terzinen-keten
Er verder aan het slot wordt bijgehaald.

‘k Verraad hier eigenlijk fabrieksgeheimen.
’t Is heus zo’n kunst niet, dat scanderen, rijmen.
Verliefd zijn óók niet. Nou, dat pen je neer
En mengt dat met je stemming door het weer.
En landschap-schild’ren leer je – een twee drie –
Geholpen door een boek van botanie.


J.K.Rensburg (1870-1943)
uit: Sonnetten van Piet Lut (1925)

• fabrieksgeheimste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 8 november 2017

Karim Schelkens -- Veerpont & Perspectief

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
vleugels
vrijdag


Veerpont

de horden staan er al
haveloze kijkcijfers

een nalatenschap
van wind

hier tussen de dijken
hier heerst het keren


*


Perspectief

ik brak je | overlangs
klapte je | dubbel
enkel tegen enkel

een soort origami
een vogel
een kikker
een lijn

na een etmaal stilte
bleek ook jij een god
vergeten blad

wijzer


Karim Schelkens (1977)
uit: Enkel tegen enkel (2017)

• vogel-kikker-lijnstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 7 november 2017

Carmien Michels -- LXXVIII & Liefdessonnet XI

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
youtube
inkijkexemplaar


LXXVIII

Jij houdt het nu vast en ik het altijd. In de stad
kleeft de trots in onverwachte zachtheid op de stoep.
Ik ben een vrouw die haar medemensen voedt.
Je kent me niet. Je kent mijn lichaam. Ik vraag of steel geen woorden.

Achteraf zal iemand beweren dat ik slapende oren
heb verhandeld, dat ik ze in manden door de riolen voer
en als geschoten vogels rond mijn enkels droeg.
Ik heb de karavaan met leugens nooit ontmoet.

Ik draag het altijd omdat ik op klippen leef,
afstand neem, moet nemen. In mijn naam verschuilt
de liefde haar flarden die ik geruisloos stikte op je huid.

Vergeten is enkel honger naar zuiverheid.
Ik ken je niet, ik kus het moment uit je lippen.
Laten we strepen uit het heden breken,
elkaar zoekraken op een zebrapad.


*


Liefdessonnet XI

Ik wacht op de mist in je mond
blind en stom ril ik bij de eerste zon
de nacht valt, de dag wordt bedacht
in onzichtbare struiken danst je lach

Ik tast naar de doornen die je in me stak
naar de sporen van je huid die paarlemoeren blonk
naar je zouten geur van Japanse pruimen
ik wil niet huilen als een eenzaam bos

Ik wil ruiken en bergen je schemerblos
roosteren de vissen in je diepste dok
alsof het sneeuw is de schilfers van je wimpers ruimen

En vleugellam val ik als een koekoek uit een klok
hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen
naar de woorden die je velde, de kilte van Quitratúe*


Carmien Michels (1990)
uit: We komen van ver (2017)* Plaats in Chili. Zowel dit gedicht als het andere gedicht op de Coster-site zijn geïnspireerd op Honderd liefdessonnetten van de Chileen Pablo Neruda. Diens ‘Liefdessonnet XI’ staat hier.
• nerudada-stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Marie Cremers -- Een tekening

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
oudheidkamer nunspeetEen tekening

Tevergeefs heb ik alles doorzocht
naar een teekening die mij zeer lief was:
waar kan in godsnaam zij zijn?
en waarom lijkt alles zoo schoon
wat verloren gegaan is voor immer?

't Was Harmpje uit Huizen, gedoken
in 't zwart van haar vlinderige rokken,
gezegen plat op den grond, als verslagen door een groot leed.
En ze steunde het hoofd met de vleug'lige muts,
waaruit strengen goud haar nederhingen,
op één hand. In de andere hield ze als in kramp
een zilveren lodderijndoosje.

O, ze leek wel een vreemde prinses,
die het leed wild en stom had geslagen.
Waar is ze gebleven? Nooit meer kan ik iemand haar toonen
de wondere, uitdagende Harmpje,
die schoon als een stormvogel was!


Marie Cremers (1874-1960)
uit: Weerlichten (1925)

• herfstigste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 5 november 2017

Albert Verwey -- Herfst-vlagen & Herfstavond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bloemlezinkje
bwn

•• ‘Herfst-vlagen’ werd door Albert Verwey niet goed genoeg gevonden om in druk te verschijnen. Lees er hier meer over. 'Herfstavond' is wel goedgekeurd.Herfst-vlagen

In 't Oost de lucht blauw, uitgewassen,
Zwartnatte uit het west doen plassen
Sneeuwregen – ’t licht schijnt er vals door.
De wind met zijn vlagen, grijphanden,
Komt de bomen vermoorden, verschanden,
Holt gebukt onder de lucht door –
De bliksem, die blauwe rover
Klauwt neer – de donder rolt over –

(16 Oct 1890)


*


Herfstavond

Op 't donkre buiten
Boomkruinen ruisen:
Stormwolken drijven:
In 't lamplicht huis en
Voor donkre ruiten,
Zit 'n dromend beeld
Woorden te schrijven,
En 't kruinenruisen,
En 't wolkendrijven,
Staat, een geluid, in
Schrift gepenseeld.


Albert Verwey (1865-1937)

• herfstigste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joannis Antonides van der Goes -- Op een uurwerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
de ystroom

• Nieuw in de DBNL: Verzamelde gedichten van Joannis Antonides van der Goes (onder meer).Op een uurwerk

Dit uurwerk, dat balans hout van den tyt,
Die, eermen 't gist, gevoeleloos ontglyt,
Leert ons zoo wel hoe die staet uit te koopen,
Als hoe gezwint de dagen henelopen.


Anders

Bedenk vry, dat, terwijl gy op dit uurwerk ziet
Een oogenblik, u voort dien oogenblik ontvliet,
Dit bodemrat wort steets van 't snekrat omgedreven.
Zoo drait de vlugge tyt de zwakke spil van 't leven.


Anders

Wat hooptmen hier op schat en heerlykheit van staet,
Een schijngoet, dat ons schier eer dat het komt verlaet;
En blijft het, 't is om dat uw rust dan niet zou blyven,
Gelijk deze onrust al de raden om doet dryven.


Anders

Zoo snel dit uurwerk van Tracy rondom gedreven,
De tyt by stippen meet, zoo snel verloopt ons leven.
Maer schoon het vliet gelyk een schaduw, eermen 't weet,
't Ontglipte noit te ras wanneer men 't wel besteet.


Joannis Antonides van der Goes (1647-1684)

• Antonidesstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 4 november 2017

Joannis Antonides van der Goes -- Aen Juffrouw Suzanna Bormans, Ziek zijnde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
de ystroom

• Nieuw in de DBNL: Verzamelde gedichten van Joannis Antonides van der Goes (onder meer).Aen Juffrouw Suzanna Bormans, Ziek zijnde.

O Lenteroos, hoe zijn uw bladen
Dus slap, hoe hangt u 't hooft zoo neêr,
Dat korts, met zilvren dau beladen,
Kon strijken aller bloemen eer?
Waerom is schoonheit juist zoo teer?

Waer is dat blozend root geweken,
Dat aengename roozebloet,
't Geen eedle zielen kon ontsteken,
Om uwe waerde, in minnegloet,
Waer vliegt dat heen met zulk een spoet;

Maer 't geen zoo haestig wert benomen,
Of ik bedrieg my in mijn waen,
Kan ook zoo haestig wederkomen.
De zon, hoe snel in 't ondergaen,
Komt 's morgens sneller opgestaen.

Ik zie alreets u weder blozen,
'K zie al uw luister weergekeert,
Terwijl gy boven alle roozen,
Gelijk voorhene triomfeert,
Daer elk op nieuw uw schoonheit eert.


Joannis Antonides van der Goes (1647-1684)

• Antonidesstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 3 november 2017

K. Schippers -- Eenvoudige studieboeken & Niet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
querido
radiointerview

• Uit Garderobe, kleine zaal, de nieuwe bundel van K. Schippers.


Eenvoudige studieboeken

Een schoolboek Nederlands kopen
en volgens die indeling
de autobiografie van de taal.

Eerste woorden, het bijwoord dat
in zichzelf gelooft, blozende komma,
een voegwoord springt weg, ontkent
alles, nergens heeft iets gestaan.
Boekenmarkt op middelbare scholen,
Edelman & Barendregt?

Vermomd in dialecten, streektalen,
om zelf onzichtbaar te zijn,
lege blz.

Stelling van Pythagoras,
durch, für, ohne, um,
dogmatische waarheden
als motto’s?

Zoek het tegendeel,
verzwaar een woord tot het zinkt,
verlicht het met pingpongballetjes.
Het lezen van een zin (blz),
projecteren van een zin (scherm),
van een woord (ogen bewegen minder).
Het projecteren van een letter
(ogen stil) laat al veel
verdwijnen.

Het gebruik van taal en interpunctie,
niet dienend en niet zomaar
(automatisme), regels omzeilen
in een geplande niet-functie,
als op een niet ingevuld formulier.

Onbesliste taal,
undecided.


*


Niet

De vaas of de doos in het middaglicht,
het ochtendlicht, het water in de kan
of tussen twee oevers, brandend hout,
papier vat vlam, overal vuur.

Licht, water, vuur, ze kunnen niet
worden gescheiden van de doos,
de kan, het papier, ze zijn voor elkaar
bestemd. Eeuwige tweelingen.

Hij probeerde het, lokte ze weg,
licht, water, vuur, om ze te kunnen
zien zonder bijkomstigheden.

Heel even maar, gaf hij alles terug
aan de doos, de kan en het papier. Hij
had iets gezien, wilde niets meer aanraken.


K. Schippers (1936)
uit: Garderobe, kleine zaal (2017)

• Allerschipperste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 2 november 2017

Ton van 't Hof -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
website
writers unlimited

• Uit Dichters & andere dingen, de nieuwe bundel van Ton van 't Hof.


Ken uzelf

Als religie wetenschap moraal

op wankele voeten gaan

wendt de mens zijn wegen af
naar het immateriële abstracte ken

uzelf

zoals een vinger dat kan
als hij ijs betast
of een bepaalde saus omschrijft

als blauw

en kraplak donker een broze

sopraansax


*


Bericht aan een jonge dichter

Met alles wat me weerhoudt van het schrijven leef ik in
vijandschap.

Daarna met mijn moeder door de regen. Toen de regen nog regen
was en het voorjaarsgroen nog niet aan normvervaging
onderhevig.

Dit is een gedicht. Het heet Foot Loose & Fancy Free.

Het is niet geschikt voor een talentenjacht.

Het doorbreekt geen stilte.


*


Archieflichamen (W)

WATSON, uit Bombay hadden ingenomen, zich hier meester van
het gezag, waaraan men ook de vermindering van den
Hollandschen handel moet toeschrijven.
WAYEN, VAN DER, medegedeeld, kon men in Japan ten aanzien
des handels onderscheiden: de gouden Eeuw tot 1 671 , toen, in
weêrwil der verplaatsing van Firando naar Desima, de handel nog
geheel onbelemmerd plaats had, met zoo veel schepen als men
wilde.
WEGENER, om denzelven van de onderdrukking te bevrijden,
terwijl de Generaal-Majoor Nordmann als Opperbevelhebber, met
eene magt, die geheel onafhankelijk was van Comissarissen-
Generaal en de Hooge Regéring, het krijgswezen moest regelen,
hetwelk men beweerde dat zich in den jammerlijksten toestand
bevond.
WERMELSKIRCHEN, maakte daarmede een begin; een ander,
Silvius, nam aan, tot dat einde die taal te leeren.
WILLEM IV, de hoop geboren worden, dat de krachtdadige
tussenkomst van een geëerbiedigd Opperhoofd eindelijk eens aan
de misbruiken, die gedurende de tweede Stadhouderlooze
Regéring overal waren ingeslopen, een einde zou maken.
WILLEM V, als Opper-Gouverneur-Generaal was ingekomen.
WINTER, hernomen; doch de Staten, en zelfs de Engelschen,
beklaagden zich daarover te Brussel en te Weenen.
WOLTEMADE, een man uit den geringsten stand, die slechts de
toenmaals zeer gebrekkige opvoeding eener afgelegene
volkplanting had genoten!


Ton van ’t Hof (1959)
uit: Dichter & andere dingen (2017)


Motto bij ‘Archieflichamen’
'The further the facts, the more history petrifies into myth. Thus, as
we grow older as a race, we grow aware that history is written,
that it is a kind ofliterature without morality, that in its actuaries
the ego of the race is indissoluble and that everything depends on
whether we write this fiction through the memory of hero or of

victim. ' – DerekWalcott
• Woltemade ook: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 november 2017

Peter H. van Lieshout -- aanhoudende vorst & Trans

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
overledenaanhoudende vorst

Wintermiddernacht, O Heer,
En de grachten liggen dicht.
Bijna alle verlichting is nu uitgedoofd,
Nog een paar trams, en ik ga naar bed.
U laat mij geen andere keuze.
Ook de kou zult U wel verzonnen hebben.
Ik verdien niet beter.
Ik zal wel weer veranderen in een mier, O Heer,
Als U uw blikken op me richt.
Het is geen tijd voor mededogen.
Had U mij maar nooit uit Uwes duim gezogen.


*


Trans

kathedraal die 's winters als de avond valt
en duizenden kalkstenen krulletjes het firmament
doorpriemen soms licht geeft, honderd kleuren
glas-in-lood en zachte zware orgelklanken
de Hertog van Wurlitz in lijkkist genageld
jukebox in steigers, parade staat stil

maar nu de zon schijnt klim ik in de toren
oud hout en geur van poeierende staan
doordringend, dienstruimte, kerk in de kerk
zonder kaarsvet, wierook, krakende gewrichten

verder opwaarts, snel draaiende wenteltrap
wist alle gedachten andere dan die
van het opgaan weg, het mangat door,
de frisse lucht, het zicht

snippers papier laten zwemmen in de wind
en onder mij daar hurken op gespannen bogen
honderden middeleeuwse stenen voodoopoppen
favoriete figuren uit het Beste van Bosch,
een Reader's Digest van de Hel, potpourri
krankzinnigheid

ik leg me op m'n grond, de bovenste trans,
en zeil met kerk en al de hemel in,
lucht trilt, in een andere toren luiden klokken

een groepje vogels haalt me in
en vliegt even mee omhoog
het hart klopt hard, hier en daar
raakt kleding lijf en daar is het
waar je warmte voelt

koperen haan op torenspits
gevoed door groene kabel
die uit putten moer z'n bliksem jaagt

ik val aan het hoofd van mijn toren
halsoverkop naar de bodem
van de hemelkom.


Peter H. van Lieshout (1946-2017)• Altijd aanhoudend: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 31 oktober 2017

Maurice Dumas -- Je ouwe tante

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
gezongen versie
meer op youtube
Je ouwe tante

Mijn lieve nicht, ik zou wel kunnen grienen
Van vreugde, want ik hoor het gaat je goed
Ze zeggen dat je niet meer hoeft te dienen...
Je leeft nou zellef op je grote voet
In plaats van Jaantje heet je nou Jeannette
Ik snap het niet, hoe kom ie daar zo an?
Daar zou 'k nou ook m'n zin op kunnen zetten
Je ouwe tante houdt er ook wel van.

Je handen zijn niet ruw meer van het werken
Ze binne nou zoo zacht als zij fleweel
Je had altijd van die rooie harde vlerken
Maar door het niksdoen zijn ze zacht en heel
Ze zeggen je houdt nu zelf een massa booien,
Woont in een prachtig huis, nou kijk 's an...
As jij me nou is bij je thuis wou nooien
Je ouwe tante houdt er ook wel van

Ik hoor je zit gezaaid met diamanten
Onder de dames val jij 't meeste op
Je draagt de duurste kleren, zij en kanten
De mooiste pleures* boven op je kop
Je hebt een kamer vol met dooieletten
Drie maal per dag trek ie wat anders an
As jij voor mijn nou wat opzij kan zetten
Je ouwe tante houdt er ook wel van

Met eigen auto of met ekepazie
Rij je alle dagen deftig door de stad
Dan leun je in de kussens achterover
Alsof ie zeggen wil: wie doet me wat?
Je drinkt sepanje en rookt zuigeretjes
Op bals en opera's ben je stees vooran
Ze zeggen wat je uitvoert is niet netjes
Maar je ouwe tante houdt er ook wel van

Ze zien je teilekens met and're heren
En 's avonds ga je nooit alleen naar bed
Ze zeggen dat je je laat marioneren
Dat hebben ze van jou zo opgelet
Kan jij van al die vreemde heren houen?
Ik hield, toen 'k meisie was, van ene man
Maar as je 'r nou somwijlen één kan missen
Je ouwe tante houdt er ook wel van


Maurice Dumas (1878-1937)*pleures (pleureuses) - veren op hoed• Je ouwe tante houdt ook van Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 29 oktober 2017

Leonard Nolens -- Vlucht & Unster

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
leestafel
nog wat gedichten
interview
recensie


• Pas verschenen: Balans, de nieuwe bundel van Leonard Nolens.


Vlucht

Je bleef een buitenstaander
in de binnenstad
en sloeg op de vlucht voor de greep
van de groep, zijn geroep, zijn gedoe.

En was dat dan beter of bitter
je veertig jaar geleden
naar hier te begeven, alleen

beneden je groene wolken
te wonen van bomen, beter
dan onder de mensen te komen

daarginder? En is dit dan beter,
al deze dagen en maanden
en jaren vervaardigd van vragen?


*


Unster

Bezat je nu maar een balans,
bij voorkeur zo’n fijne Romeinse,
om koudweg je ziel te gaan wegen van top
tot teen, totaal, je doden bijeen
in die op- en neergaande dans

van zo’n balans, de twistende sterfdag
van vader, en later, het doofstomme ziekbed
van moeder, de as van broer Paul
die je schoenen bestuift en de last
van je krimpende kennissenkring, de barst

in het hart van je vriendschap met Frans,
bezat je nu maar zo’n balans –
je blijft op je zestigste blind als de helder
ziende, voortdurend verspringende naald
van geen enkel, geen telbaar getal.


Leonard Nolens (1947)
uit: Balans (2017)

• Onevenwichtigste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 27 oktober 2017

Omer Karel de Laey -- Empédocle

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
schrijversgewijs
dbnl
cubra
wat gedichten
Empédocle

Empédocle was 'n ‘wijze’ en
wilde zien waarbij het kwam,
dat de Siciliaanse Etna
lava spuwde en rook en vlam.

- Hoe men mag, tot heden toe, de
vorsers, die op elk gebied
alles mordicus doorsnufflen
‘wijzen’ noemen, vat ik niet. -

Nu tot daar. Hij klom dus daaglijks
op de berg, en zwart en vuil,
zat er uren lang te kijken
naar het zieden van de kuil.

Te vergeefs. Want Vrouw Natuur gedoogt
niet of gedoogt niet licht,
dat men roekeloos de sluier
rukke van haar aangezicht.

Daar hij dus de machtloosheid ont-
waarde van zijn speurderszin,
Sprong de Griek verbijsterd en uit
wankelmoed de vierberg in.

Doch hij liet - tot blijvend teken
van zijn bluf en blinde waan -
op de kimme van de krater,
beide zijn sandalen staan.

En dit toont dat Zeus, die alles
wikt en weegt en wel bedenkt,
geren aan de grootse geesten
ook een greintje gekheid schenkt.


Omer Karel de Laey (1876-1909)

• Empedokelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Bertus Aafjes -- Iris en de Abessijnse neushoornvogel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
dbnl
npe
wat gedichten
citatenIris en de Abessijnse neushoornvogel

Zij geeft de grote neushoornvogel
wat brood. Hij neemt het nijdig aan,
als van zijn minste onderdaan,
en slokt het in zijn blauwe krop.
Zijn ogen, schijnbaar onbewogen,
wenden laatdunkend door zijn kop.
Dan kijkt hij, strak en onverveerd,
door zijn gewaande gulden dreven;
ontkent het traliewerk als feit.
Zij wendt zich af, haast gechoqueerd,
te trots om hem nog meer te geven
en met dezelfde majesteit.


Bertus Aafjes (1914-1993)
uit: De lyrische schoolmeester (1949)

• Wop-wopste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 26 oktober 2017

Abdelkader Benali -- Meisje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
singel
dbnl
voorproefje uit Wax hollandais

Meisje

Meisje, meisje, meisje kijk omhoog naar
het spiegelbeeld van de toekomst dat je
voorgeschoteld wordt, kijk, kijk toch
verder, want je blik breekt het ogenblik,

en ziet hoe alles waterig en schitterend is,
die poel van leven waarin oceanen worden
uitgegooid, in jouw naam, in jouw plaats,
is dit zoals jij het wilt? Meisje, meisje, meisje,

lief, droom maar lekker, droom maar lang
met open ogen, vol van morgen, wees niet bang.
Gelukzalig jij voor wie gisteren alleen maar gisteren
is, niet de dagen aaneengeregen vol met mist en regen

vol met kommer en wat kwel, vol met modder. Meisje,
meisje, ik kijk naar jou, wens je dromen, wens je vrouw.


Abdelkader Benali (1975)
uit: Wax hollandais (2017)

• Wop-wopste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 25 oktober 2017

J.A. Dèr Mouw -- twee gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
historici.nl
dbnl
gedichten

'K zie nu al hoe 'k, als jij gestorven bent,
Zal zitten, kijkend naar je stil gezicht;
Wel vol verleden, toch pijnlijk verlicht,
Dat jij ten minste geen verdriet meer kent.

Mijn handen zullen, vroeger lang gewend,
Van zelf aaien je haar, waar levend ligt,
Als vroeger, nog het diep glanzende licht,
Dat uit de dood mij jouw vergeving zendt.

'T is alles tevergeefs: nu weet ik al,
Dat 'k dan, mijn hartje, niet begrijpen zal,
Hoe 'k jou geen liefde gaf, mijzelf geen rust;

Zelfkwellend zal 'k je, herrezen, zien staan,
Jong, als toen ik 't geluk voorbij liet gaan,
Die ene nacht. toen 'k je niet heb gekust.


*


Het teerste, door schaamacht'ge scherts verzwegen,
Het diepste, dat in half ontveinsde daad
Zich buiten waagt, half bang dat 't zich verraadt,
Half hopend, trots in enen en verlegen;

'T heiligste, dat langs laat begrepen wegen
Mijn ziel opvoerde tot haar hoogste staat,
Had ik aan sterke herinn'ring's gouden draad
Tot diadeem voor één aaneengeregen

En al het mooiste uit vroege jongensjaren,
Mijn sterren en muziek en verzen, waren
Op vreemde wijs vervlochten in mijn schat:

Mijn laatste liefde, vromer nog dan de eerste,
Gaf 't mooiste en 't heiligste, het diepste en 't teerste -
Onwerklijk was, die 'k 't meest heb liefgehad.


J.A. Dèr Mouw (1863-1919)
uit: Brahman I (1919)

• Brahmanste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

F. Splinter - Bruinvis & Het haaienei

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• F. Splinter publiceerde rond 1950 enige gedichten in het tijdschrift Libertinage, waarvan ‘Het haaienei’ in een enkele bloemlezing terechtkwam.


Bruinvis

Als ik nabijkom, vliegen meeuwen op
van 't taaie feestmaal dat de zee hun gaf;
een bruinvis, dood en met verminkte kop;
wat leeft op zee, vindt op het strand geen graf.

Een leren staart - misplaatste sikkelmaan -
ligt, zonder snelheid nu, een meter af.
Het leven, watervlug voorbijgegaan,
bespot eerbiedig zelfs zijn eigen graf.

Ben ik niet ook een bruinvis, aangespoeld
op 't oude land? De wintermeeuwen staan,
hun snavels wettend, klaar. Maar onbedoeld
- misplaatst ook hier - schijnt stil een jonge maan,
een woordensikkel, in mijn hart gevoeld
als leven. - Tot ook dat zal over gaan.


*


Het haaienei

Een plastic buideltje, aan elke hoek
een stekel, ligt te glimmen, stil, verward
in wat losbandig wier. Een donker hart
moest hierin groeien - tot een snelle vloek.

Mijn vinger deukt het knakkend hulsel van
een dood, die, levend, veler dood zou zijn.
Maar grote gesels blijken dikwijls klein -,
opdat hun eigen storm zich wreken kan.

En wat dan nog? - Dit nodeloze ei,
- bastaard van ridders uit een sterk getij,
de spruit van een bekrompen Noordzee-haai, -
Ik ben het zelf; het leven liefkoost mij,
verward in groene slingers, uiterst fraai
maar uitgespoeld, - en ook míjn schaal is taai.


F. Splinter (?-?)

• Gehaaidste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 24 oktober 2017

Antjie Krog -- sonnet van die warm gloede / sonnet van de opvliegers

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
youtube
poetry
recensie bij meander
•• ‘sonnet van die warm gloede’ staat in Waar ik jou word, een bundeling van “de 25 gedichten van Antjie Krog die iedereen gelezen moet hebben”. De vertaling van dit gedicht is van Robert Dorsman en Jan van der Haar.
sonnet van die warm gloede

iets kram jou rugmerg êrens vas jy voel
hoe sprei ’n pasgestigte angs
vanuit jou bors. jou are loop met vuur
jou vleis ontvlam jou hart kook vuurvas voort

jou bene bak na buite jou gesig
verseng jou wange spuug in vuur en vlam
en telkemale breek jy breek jy uit omhulsels
sweet jou vel brand ligte laaie skuif jy

op jou stoel dan weet jy hoe 'n vrou
op hete kole sit terwyl die menopause
haar sappigheid verwoes. dit is genoeg.

soos ’n krijger staan jy op en gooi jou wapens
vlammend weg – jy gryp die dood. jy druk
sy fokken neus in jou klipperige kaal geplukte poes


*


sonnet van de opvliegers

iets kramt zich ergens in je ruggenmerg vast je voelt
een pas ontstane angst opwellen
in je borst. je aderen zinderen van vuur
je vlees ontvlamt je hart kookt vuurvast door

je benen klappen naar buiten je gezicht
verzengt je wangen spuwen vuur en vlam
en tellkens breek je breek je uit in lagen
zweet je huid witheet in lichterlaaie schuivend

op je stoel besef je pas hoe een vrouw
op hete kolen zit terwijl de overgang
haar sappigheid verwoest. genoeg.

als een krijger sta je op en smijt je wapens
vlammend weg – je grijpt de dood. je drukt
die rotgok van ‘m in je korrelige kaalgeplukte kut


Antjie Krog (1952)
uit: Waar ik jou word (2017)

• Kaalgeplukste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 23 oktober 2017

Piet Paaltjens -- Aan Hedwig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
gedichten
Familie en kennissen als luisterboek
•• 150 jaar geleden verscheen Snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens. In Schiedam (Paaltjens’ woonplaats destijds) wordt dat de komende maanden gevierd.
Aan Hedwig

Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên,
Een vroolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen
Krioelde van de dolste droomen, somtijds wel
Wat al te dol, en toch vermaaklijk in hun spel.

Het was me een leventje daarbinnen! Zien verging
Een mensch en hooren. Doch op eenmaal, daar verving
Een aaklig steunen 't blij rumoer, en dan - een gil
Als van een zinkende equipage. En toen was 't stil.

Ach, wat geen enkle van mijn droomen had verwacht:
Een zoete vrouwenhand had ze allen omgebracht.
Zoet, valsch, arm handje! 't Vonnis, dat u trof, was zwaar:
Gij hebt u moeten geven aan een weduwnaar.

Gij glimlacht, Hedwig, maar ik zeg u, glimlach niet!
Nog strenger oordeel zie ik voor u dagen in 't verschiet.
De hand, die eens mijn droomen worgde, was wel wreed,
Maar wreeder was nog, wat uw dartle hand misdeed.

Op de piano dansend dorst uw hand begaan,
Wat zelfs hyena's slechts tersluips bij nacht bestaan:
Met onbarmhartig-smeltendteêr klaviergeluid
Trok ze al mijn doode droomen weer hun graven uit.

Afschuwlijk! Wat reeds halfvergaan was in den schoot
Van mijn gemoed, dat woelde uw wreevle hand weer bloot.
Het is daarbinnen niet meer uit te houden! 'k Stik,
Als ik maar even afdaal in mijn eigen ik!

En toch, met wellust zou 'k me domplen in mij zelf,
Kon 'k u slechts met mij sleuren in dat grafgewelf.
Als 'k u daar, Hedwig, in de stikstof smoren zag,
Hoe zou mijn ziel dan dreunen van mijn laatsten lach!


Piet Paaltjens (1835-1894)
uit: Snikken en grimlachjes (1867)

• Grimlachendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 22 oktober 2017

E.J. Potgieter -- Het Papegaaien-deuntje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

bloemlezing
wikipedia
dbnl
literatuurgeschiedenis
Gezongen versie van Papegaaien-deuntje• "Het is satirisch, evenals het Papegaayen-deuntjen, waarin de papegaai het hatelijk symbool is van alle slaperige conformisten in zijn eigen tijd."
Het Papegaaien-deuntje

Wat leide ik toch een leven,
Het prinsjen van de buurt!
Mijn stok is bruin gewreven,
Mijn kooi is glad geschuurd,
En ik kan klontjens krijgen
Voor 't praten en voor 't zwijgen.
Ai! Lorretjen;
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Houd mij je bekjen toe!

En zou ik mij dan storen
Aan 't smalen van dien knaap,
Die steeds wat nieuws wil hooren,
Die me uitscheldt voor een aap,
En mij zoo graag zou dwingen,
Een eigen lied te zingen?
Neen, Lorretjen
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Is daar te snugger toe!

Ik ken wel mijns gelijken,
Die wand'len over straat,
Die met een degen prijken,
Die zitten in den raad,
Zij kregen 't beste hapjen,
Door krek te doen als Papjen.
En Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, Kapoe, kapoe,
Waar past die al niet toe?


E.J. Potgieter (1808-1875)
uit: Liedekens van Bontekoe (1840)

• Kaporretje-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 21 oktober 2017

Joost van den Vondel -- Rei der joffers uit Noah ('Waar bleef de zwaan?')

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
kb
dbnl
youtube
literatuurgeschiedenis
citaten


• De rei-zang over de zwaan uit Vondels toneelstuk Noah verwoordt het lichtzinnige antwoord van de mensheid op de dreiging van de zondvloed: "De Joffers heffen een lied aan over de levenswandel van de zwaan, die onbekommerd op de vloed nestelt. Zwemmend brengt zij haar jongen groot en zelfs 'Stervende zingt ze een vrolijk lied/ in 't suikerriet'. De zwaan leeft dus niet alleen blij maar sterft ook zo: 'Zij tart de nijdige dood uit lust/ met kwinkeleren, en triomferen,/ en sterft gerust." Volgens sommigen behoort deze 'zwanenzang' tot het allermooiste wat Vondel geschreven heeft.
De volledige tekst van Noah leest u hier. Een zeer volledige samenvatting hier.Waar bleef de zwaan?
Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Waar bleef de zwaan,
De zwaan, dat vrolijke waterdier,
Nooit zat van kussen?
Geen waatren blussen
Haar minnevier*.

’t Lust haar te nestlen op de vloed,
Zij kweekt de gloed,
Zij kweekt de gloed
Met hare vrolijke wederga,
En kipt* hare eiers,
en acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.

Vliegende jongen zwemmen mee
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.
Zij groeit in ’t levendig element,
En wast de veren,
En vaart spansseren*
Tot ’s levens end.

Stervende zingt ze een vrolijk lied
In ’t suikerriet,
In ’t suikerriet.
Zij tart de nijdige dood uit lust
Met kwinkeleren
En triomferen,
En sterft gerust.

Stervende zoekt haar flauw gezicht
Nog eens het licht,
Nog eens het licht,
De bruidschat van de natuur te leen
Aan elk gegeven,
Om blij te leven:
Zo vaart ze heen.


Joost van den Vondel (1587-1679)
uit: Noah, of ondergang der eerste weerelt (1667)
minnevier = minnevuur
kipt = broedt uit
vaart spansseren = spelend eropuit trekken
• Zwaanste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 20 oktober 2017

Willem Wilmink -- Het meisje spreekt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
kb
dbnl
leestafel

Het meisje spreekt

Toen ik voor het eerst die dingen hoorde
Was ik dertien of veertien jaar.
Zag op weg naar school de mensen op straat
En dacht: die zijn naar bed geweest
Met elkaar.

Maar geen spoor van avontuur
En geen spoor van licht
In hun hele postuur,
In hun hele gezicht.

De eerste keer van mezelf
Ben ik bij dageraad voor het raam gaan staan,
En het licht van de zon bescheen
Een schoorsteen, een plat met kiezelsteen,
En ik zag daar mijn leven van jongs af aan.

Ik heb het ook weleens gedaan
Alleen maar voor de gezelligheid,
Dat heette dan dat je werd verleid.
En als je dan 's morgens koffie maakt
Kan geen van de twee het zwijgen verbreken
En je voelt je op straat nog naakt.

Laatst heb ik een muur aangeraakt
Op een zomerse avond. Hij was warm.
Toen legde ik mijn hoofd op mijn arm,
En het was of ik weer dat kind zijn zou,
Als ik maar aftelde: zes, negen, tien,
Als ik maar riep: wie niet weg is is gezien.


Willem Wilmink (1936-2003)
uit: Het kind is de vader van de man (1989)

• Zes-negen-tien-stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 18 oktober 2017

Alain Delmotte -- Petit portrait à propos d'une poire

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

youtube
recensie
ooteoote
stanza
Petit portrait à propos d'une poire
Warhoofd schetst zijn zelfportret

     1

Hij is bedreven in het nooit au sérieux worden genomen. Dat er met
hem geen rekening wordt gehouden, hij smeekt erom, het is zijn
zegen.

Van opzij worden geschoven maakt hij een zaak. Plichtsgetrouw
behoort zich laten bedotten tot zijn dagelijkse taken.

Koste wat kost kickt hij op zich uitgerangeerd voelen.

Kunstzinnig en deskundig in gekkenwerk trekt hij weloverwogen
meestal aan het kortste eind.

Dat hij vandaag alweer geen gehoor kon vinden, maakt zijn dag
goed. Maakt zijn dag af.     2

Stoten onder de gordel: voor geen geld in de wereld zou hij die
willen missen.

Blunders, flaters, zijn mond voorbijpraten, ondoordachte uitlatingen:
allemaal maakt het, slim bedacht, deel uit van zijn tactisch arsenaal.

Voor de voeten worden gelopen, is hem een niet te verwoorden
zaligheid: hij tekent ervoor.

Noodlot houdt hem bezig. De worp, de gril, de meewarige lol trekt
hem daarin aan.

Langs de weg die hij gaat, trapt hij in elke drol. Hij vermoedt dat het
de zijne zijn.

Dankbaar is hij voor elke tegenslag en voor wie hem gretig kan
manipuleren.     3

Hij is schatrijk aan sores.

Boegeroep zijn richting uit? Hij geeft het toe – een genoegen.

Hij troost zich vaak met de gedachte aan een tegen hem gericht
complot.     4

Waardigheid liet hij links liggen. Het was hem te zwaar, het was hem
te veel en al te menselijk.

Waardigheid. Het wordt niet meer geapprecieerd, het wordt niet meer
getolereerd. Het is niet langer meer van deze wereld.

Hij schaamt zich enkel over hoe hij daar nu staat met afgezakte
broek.     5

Bij het stappen valt hij over zijn eigen benen. Altijd stoot hij zijn
hoofd wel ergens tegen.

Hij schaterlacht als er eigenlijk moet worden getreurd.

De kous op zijn kop krijgen en kop van jut zijn? Hij had het zelf niet
beter kunnen bedenken.


Alain Delmotte (1957)
uit: Warhoofds gekkenwerk (2017)• Remslapendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster